Choď na obsah Choď na menu
 


ŽILINA - MESTO

ŽILINA - MESTO, Dekanát Žilina, Žilinská diecéza, VÝVOJ NÁZVU MESTA: Silna (1310, 1332 - 1337), lat.: terra de Selinan - 1204, Szolna terra - 1240, Solna - 1773, 1786, 1808, Silein - 1773, 1786, Zsolna - 1808, 1863 – 1913, Sillein - 1808, Žilina, 1808, 1920, maď.: Zsolna, ADRESA: RKFÚ Žilina - Mesto, Burianova  041/ 562 13 12,(medzierka 25, 010 01 ŽILINA, tel.: fara.zilina@gmail.com, http://www.fara.sk/zilina, http://farnost-zilina.sk, KŇAZI: farár Týleš Andrej, Mgr. (od 1. 7. 2013), kapláni: Možiešik Jozef, Mgr., moziesik@gmail.com (od 1. 7. 2011 – aj k r. 2013), duchovný správca nemocnice Titze Roman, Mgr., pietroromanoii@gmail.com (vo farnosti od 1.12. 2010, školský kaplán pre Gymnázium Kráľovnej pokoja, od 1. 7. 2013 - duchovná správa FNsP), výpomoc: Noga Anton, Mgr. (od 1. 7. 2010 – aj k r. 2013), dekan, tit. kanonik, školský kaplán na Gymnáziu Kráľovnej pokoja Trnka Slavomír, Mgr. (vo farnosti od 1. 7. 2011 – aj k r. 2013, v škole od 1. 7. 2009), diakon Kocifaj Jozef (od 1. 7. 2013), kapucíni: gvardián a rektor kostola Mikula Vladimír Gabriel, ThLic. OFMCap (k r. 2012 – aj k r. 2013), Nemček Leopold Ivan, Ing. ThLic. OFMCap. (k r. 2012 – aj k r. 2013), Tarana Ondrej, Mgr. OFMCap (k r. 2011 – aj k r. 2012, k r. 2011 – diakon), Patay Jakubrafael Blahoslav, Mgr. OFMCap. (k r. 2012 – aj k r. 2013), Macura Štefan, OFMCap., Mgr., Ing. (k r. 2006 - aj k r. 2013), dominikáni: prior Fintor Irenej Maroš OP, rektor kostola Tyrol Šimon Ján, OP, Mgr. (k r. 2012 – aj k r. 2013), Móric Šebastián Viliam, Mgr. OP, (k r. 2011 – aj k r. 2013), Virdzek Humbert Ondrej, RNDr., PhDr., OP (k r. 2012 – aj k r. 2013), Vnučko Peter, Mgr. OP, Kušnír František, Ing., Mgr., OP (k r. 2013), Matis Melichár Jozef, PaedDr. OP (k r. 2013), misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie: predstavený Václavek Ľuboš, ThLic. MSSCC (k r. 2006 – aj k r. k r. 2013), Panák Pavel, Mgr., MSSCC, vo farnosti: Kramara Martin, ThLic., CsiLic. (k r. 2013), Seko Roman, ThLic. (k r. 2011 – aj k r. 2013), Zvara Pavol, Mgr. (od 1. 7. 2008 – aj k r. 2011), Sabó Ondrej, MSSCC, Mgr. (k r. 2006 – aj k r. 2011), diakon Danišek Martin, Mgr. (k r. 2011), ostatní vo farnosti - viď tiež nižšie: kapucíni, dominikáni, „CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE“ - Kláštor kapucínov, Dominikánsky konvent, Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, Gymnázium Kráľovnej Pokoja a iné, farnosti patrí aj kaplán UPC – tu uvádzame aj akoby farnosť: Žilina – UPC, PREDCHODCOVIA - farári: (k r. 1332) – (k r. 1337) – Klement, 1357 - Ján, 1420 - Ondrej, 1463 - aj k r. 1469, 1503 - aj k r. 1508 - Juraj, 1518 - Dlhý Ladislav, 1540 - Ján, 1558 - Juraj, 1588 (1579) - 1595 - Albi Daniel, 1617 - 1619 - Stankovič Ján, 1654, 1673 - rekatolizácia, misie jezuitov, 1674 - ? - Kostka Štefan, 1685 - 1688 - Čeleš Martin, SJ (spolu s L. Permayom), 1685 - 1688 - Permay Ladislav, SJ (spolu s M. Čelešom), 1688 - 1689 - Jankovič Juraj, SJ, 1689 - 1692 - Koštetič Juraj, SJ, 1692 - 1697 - Černiak Imrich, SJ, 1697 - 1703 - Koštetič Juraj, SJ, 1703 - 1704 - Ričanský Tobiáš, SJ, 1704 - 1710 - Černiak Imrich, SJ, 1710 - 1714 - Fischeményi Štefan, SJ, 1714 - 1724 - Kuty Juraj, SJ, 1724 - 1731 - Suchaj Juraj, SJ, 1731 - 1735 - Jankovič Karol, SJ, 1735 - 1738 - Felcker Andrej, SJ, 1738 - 1740 - Sádecký Ján, SJ, 1740 - 1744 - Miškovič Juraj, SJ, 1744 - 1753 - Zamarovský Pavol, SJ, 1753 - 1755 - Siláček Pavol, SJ, 1755 - 1758 - Saly Štefan, SJ, 1758 - 1760 - Olšavský Juraj, SJ, 1760 - 1764 - Tarnóczy Žigmund, SJ, 1764 - 1767 - Rotari Jozef, SJ, 1767 - 1771 - Imrikovič Juraj, SJ, 1771 - 1773 - Szerdahelyi Ferencz, SJ, 1773 - Valentovič Jozef, niekedy medzi r. 1773 - 1777 - Rudnay Michal, 1777 - 1792 - Briestenský Ján, 1792 - 1806 - Briestenský Jozef, 1806 - 1825 - Egelský Pavol, 1825 - 1853 - Bielek Ján Krstiteľ, 1862 - 1872 - Lemeš Andrej, 1873 - 1874 - Košeľa Ján, 1874 - 1920 - Podivinský František Xaver, 1915 - 1947 - Ružička Tomáš (do r. 1921 ako administrátor), 1922 - 1923 - dočasný administrátor Laudon Alexander Eugen, 1935 - 1936 - dočasný administrátor Blažek Albín, 1947 - 1948 - Michalka Michal, ThDr., 1948 - 1951 - Paldan Andrej, ThDr., 1949 - dočasný administrátor Smatana Teodor, 1949, 1949 - 1950 - dočasný administrátor Hodál Rudolf, ThLic., 1951 - 1952 - dočasný administrátor Ferko Augustín, 1952 - 1959 - Leitman Štefan, 1959 - 1989 - Bitter Štefan, 1989 - 2002 - Noga Jordán Jozef, OP, 2001 - Stromček Ladislav, ThLic., Ing., dekan, (do r. 2002 - dočasný administrátor, do 20. 3. 2008 - farár), 1. 4. 2008 - Jankech Peter, odb. as. Mgr., peter.jankech@gmail.com, 1. 7. 2009 – aj k r. 2012 - farár Holbička Peter, odb. as., ThLic. (kaplán františkánskeho kostola sv. Barbory, od 1. 7. 2009 – aj k r. 2012 farár), kapláni: 1749 - Šedý J., SJ, 1754 - Jankovič Juraj, SJ, 1764 - 1767 - Nemsovay Ignác, SJ, 1768 - 1770 - Tischler Jozef, SJ, 1771 - Skober Ján, SJ, 1772 - 1773 - Tarnóczy Melichior, 1790 - Šinkovič Secundus, 1792 (1791) - 1793 - Pravotický Eliáš, 1814 - Počarovský Imrich, 1821 - Majdán Pavol, 1826 - Stárek Ľudovít, 1833 - Borčický Ľudovít, 1835 - Blaškovič Peter, 1837 - Nemčák Ján Nepomuk, 1839 - Stráňavský Jozef, 1852 - Rakovský Ján, 1853 - Lednický Matej, 1854 - Novotný František, 1855 - Vojťák Anton, 1858 - Stárek Ľudovít, ml., 1861 - Bratkovič Michal, 1861 - Lovaszer Ján, 1863 - Kompánek Jozef, 1864 - Ludvigh František, 1865 - Sečanský Ján, 1868 - Kardoss Gustáv, 1871 - Potúček Ján, st., 1874 - Bednár Andrej, 1880 - Paška Štefan, 1895 - 1903 - Kardoss Viktor Gejza de Kardos - Vaszka, 1897 - Kempný Ján, 1903 - Turczyn Anton, 1903 - 1915 - Ružička Tomáš, 1919 - 1920 - Pöstényi Ján, 1920 - 1922 - Hodál Juraj, ThDr., 1922 - Hamaj Jozef, 1922 - Laudon Alexander Eugen, 1922 - 1924 - Hollý Jozef, 1923 - Cisár Jozef, 1923 - 1924 - Laudon Alexander Eugen, 1923 - 1926 - Smieško Juraj, 1924 - Hrabovec Andrej, 1924 - 1925 - Rumpel Karol, 1925 - 1934 - Hollý Jozef, 1926 - Dubík Pavol, 1929 - 1930 - Magnusek Vojtech, 1930 - Lednický Rudolf, 1930 - 1934 - Bezák Pavol, 1934 - Paldan Andrej, ThDr., 1934 - 1935 - Patka Andrej, 1935 - 1937 - Fančovič Ernest, 1936 - 1937 - Pisárčik Ján, PhDr., 1937 - 1938 - Markovič Edmund, 1937 - 1938 - Blažek Albín, 1938 - Stranovský Vojtech, 1940 - Drozd Štefan, PhDr., 1940 - Stranovský Vojtech, 1940 - 1942 - Košík Vendelín, 1942 - 1943 - Hudec Martin, 1943 - Barát Marcel, ThDr., 1943 - 1947 - Bošňák Rudolf Alojz, 1945 - 1947 - Michalka Michal, ThDr., 1946 - 1947 - Košík Rudolf, SDB, 1947 - Mitúch František, ThDr., 1947 - Grác Štefan, 1947 - 1948 - Masár Albert, ThDr., 1947 - 1949 - Smatana Teodor, 1948 - 1949 - Hodál Rudolf, ThLic., 1949 - 1951 - Ferko Augustín, 1950 - Konopa Martin, 1950 - 1951 - Štefkovič Štefan, PhDr., 1950 - 1951 - Miklovič Serafín Anton, OFM, 1951 - Mikula Jozef, PhDr., 1951 - 1952 - Hodál Rudolf, ThLic., 1952 - 1953 - Dančík Rudolf, 1952 - 1996 - Michalička Ján (od r. 1984 - správca františkánskeho kostola), 1953 - 1956 - Családy Andrej, ThDr., 1956 - 1958 - Luky Gejza, 1958 - 1960 - Családy Andrej, ThDr., 1960 - Slovák Tibor, 1961 - 1962 - Sirota Ján, 1962 - Martinik Anton, 1963 - 1964 - Sirota Ján, 1964 - 1969 - Kopásek Anton, 1969 - 1978 - Trulík Blažej, 1970 - 1971 - Prokop Emil, SVD, 1971 - 1972 - Danihel Peter, 1972 - 1974 - Čičmanec Jozef, 1974 - 1977 - Šmelka Ján, 1977 - 1981 - Baričák Štefan, 1981 - 1983 - Kováčik Anton, 1983 - 1987 - Nižník Štefan, 1984 - 1985 - Keblúšek Michal, 1985 - 1988 - Šelinga Jozef, 1987 - 1990 - Bohyník Juraj, 1988 - Cvacho František, 1988 - 1989 - Licsko Bálint, 1989 - 1990 - Žembera Jozef, 1990- Baláž Michal, 1990 - 1991 - Bohyník Juraj, 1991 - Petrek Jozef, 1991 - Čiernik Peter, 1991 - Stromček Ladislav, Ing., 1991 - 1993 - Janech Michal, Ing., 1991 - 1994 - Čiernik Peter, 1992 - 1999 - Karlík František, 1992 - 1993 - Chrastina Viliam, 1993 - Domian Anton, 1993 - Melo Ľudovít Alexander, OP, 1993 - 1994 - Hrabovský Ján, 1994 - 1995 - Maretta Pavol, 1994 - 1996 - Lieskovský Kamil, 1995 - Laburda Valentín Karol, OP, 1995 - 1996 - Fotta Peter Peter, OP, 1996 - 1997 - Husovský Antonín Ján, OP, 1996 - 2013 - Pupík Zdeno, OP, ThLic, PhD. (vo farnosti: 1996 – 2013 (1996 - 1998 – kaplán, od 1. 7. 2008 - rektor františkánskeho kostola sv. Barbory k r. 2011 - rektor kaplnky Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Katolíckom dome), 1997 - 1998 - Argaláš Dušan, 1998 - 1999 - Brisuda Peter, 1999 - 2000 - Marko Jozef, Mgr., 1999 - 2000 - Čuntala Igor, 2000 - 2001 - Potočiar Alojz, 2000 - 2001 - Čulák Radovan, 2001 - 2002 - Maruna Peter, 2001 - 2002 - Hrabovský Ján, 2001 - 2003 - Záhumenský Marián, 1. 2. 2002 - Štofko Martin, Mgr., Ing. (zároveň univerzitný kaplán, od ), 2002 - 2003 - Sudor Jozef, Ing., 2003 - 2005 - Vavro Ľubomír, 2003 - júl 2005 - Laššo Michal (slúžil aj vo filálke Považský Chlmec), 2005 - Kramara Martin, Mgr. 2005 - 1. 7. 2008 - Štefánik Vladimír, Mgr., Švancár Martin, Mgr. do 1. 7. 2008 - Sojčák Patrik, diakoni: pred r. 2011 - diakon Mlyniský Peter, k r. 2011 – Tarana Ondrej, Mgr. OFMCap, vo farnosti: k r. 1912 - vo františkánskom kláštore: Rogovszky Honoratus, OFM, Frastaczky Honorius, OFM, Székely Berardus, OFM, 2005 - 1. 7. 2008 - školský kaplán Petrek Radovan, Mgr., do 27. 5. 2008 (kedy zomrel – Bitter Štefan, kanonik, pred r. 2011 (nar. 1929) na odpočinku: kanonik Karlík František, k r. 2011 – aj k r. 2012 - Baran Karol, OFMCap., k r. 2011 – aj k r. 2013 - Matis Melichar Jozef, PaedDr., OP (k r. 2011 - duchovný správca Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, k r. 2012 - školský dekan), k r. 2012 - Šalamon Martin Kristián, Mgr., OP, RODÁCI: Budatínsky Juraj (narodený 7. 4. 1780), Budatínsky Samuel (25. 12. 1789), Krutek František (1790), Gerometta Ján (9. 5. 1823), Hrabovecz Alojz (10. 6. 1841), Hainrich Ján (25. 4. 1863), Chládecký Jozef, OFM (29. 4. 1908), HROBY KŇAZOV: Gazda Vojtech (1817), OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: 33 600, 28 200 katolíkov, 196 krstov, 102 sobášov, 203 pohrebov, SVÄTÉ OMŠE - Katedrála a farský kostol Najsvätejšej Trojice (1583) - nedeľa: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00, pondelok - sobota: 7.00, 18.00, sviatky v pracovný deň: 7.00, 15.00, 18.00, Sirotársky (Kapucíni, 1743) - nedeľa: 8.00, 10.00, 18.00, pondelok - sobota: 6.00, 16.30, františkánsky Kostol sv. Barbory (1723), http://zilina-gallery.sk/picture.php?/7365/category/436, SVÄTÉ OMŠE - nedeľa: 6:00, 8:00, 11:00, pondelok - piatok: 15:30, streda: 18.00 - mládež. sv. omša (len počas školského roku), sviatky v pracovný deň: 6.00, 8.00, 12.00, 15.30, Katolícky dom (Kaplnka Nepoškvrneného počatia) - nedeľa: 8:30, pondelok - sobota: 7:00, Hájik (jedáleň Pozemných stavieb), nedeľa: - 9.00, 10.30, FNsP Žilina - duchovný správca Titze Roman, Mgr., pietroromanoii@gmail.com (od 1. 7. 2013), predchodcovia: Gašica Ondrej, Mgr., SVÄTÉ OMŠE - vestibul LDCH - nedeľa: 16.30, POBOŽNOSTI: Sirotársky (Kapucíni) - piatok - adorácia: 14:30, CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Kláštor kapucínov - KŇAZI: gvardián a rektor kostola Mikula Vladimír Gabriel, ThLic. OFMCap (k r. 2012 – aj k r. 2013, k r. 2011 – rektor kostola), predchodcovia: pred r. 2011 - Kulich Miroslav, OFMCap., ThLic., gvardián Fabo Branislav, OFMCap., Mgr. (k r. 2011 – aj k r. 2012), rektor kostola Nemček Leopold Ivan, OFM Cap., ThLic., Ing. (k r. 2011 – aj k r. 2012), Dominikánsky konvent, Hurbanova 10, 010 01 Žilina, tel.: 041/ 562 14 03, http://www.dominikani.sk/bratia-za.html, KŇAZI: prior kláštora Fintor Irenej Maroš OP (k r. 2013), rektor kostola Tyrol Šimon Ján, OP (k r. 2012 – aj k r. 2013), (k r. 2005 – superior, k r. 2011 – výpomoc, k r. 2012 - duchovný), predchodcovia: k r. 2005 – superior Virdzek Humbert Ondrej, RNDr., PhDr., OP (k r. 2011 – výpomoc, k r. 2012 – aj k r. 2013 - duchovný), k r. 2011 – aj k r. 2013 - prior kláštora Vnučko Patrik Peter, OP, 10. 4. 2008 – výpomocný duchovný, duchovný správca Obchodnej akadémie sv. Františka Assiského Hovanec Slavomír, OP, k r. 2006 – aj k r. 2011 - Šalamon Kristián Martin, Mgr. (k r. 2011 - rektor kostola), pred r. 2011 - Kušnír Matúš František, OP, Mgr., Ing., 1. 7. 2008 - 1. 7. 2008, do r. 2012 - Hovanec Marián, Ing., Mgr., OP, Duchovná správa pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou, správca Gašica Ondrej, Mgr., Focolare, kontakt v: Informačné centrum mladých, Farské schody 7 (po - pi od 8:00 do 16.00, Gymnázium sv. Františka, http://www.gymsvfza.edu.sk, Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie - KŇAZI: Václavek Ľuboš, MSSCC, Mgr. (k r. 2006 – aj k r. 2013), Panák Pavel, MSSCC, PhLic. (k r. 2006 – aj k r. 2011), predchodcovia: Sabó Ondrej, MSSCC, Mgr. (k r. 2006 – aj k r. 2011), Mikloš Rastislav, MSSCC, Mgr. (k r. 2012), Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina, tel.: 041/ 565 00 41, 041/ 565 69 50, aota@marta.sk, www.oataza.edu.sk, Matis Melichar Jozef, OP (k r. 2011 – aj k r. 2012, k r. 2011 - duchovný správca Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, k r. 2012 - školský dekan), Spojená škola Kráľovnej pokoja - Gymnázium Kráľovnej pokoja, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, 010 01 Žilina, ŠJ, ŠKD, tel.: 041/ 500 66 85,6,7, skola@zajarnaza.edu.sk, www.gymkp.sk, kaplán gymnázia Petrek Radovan, Mgr., FILIÁLKY: Žilina - Celulózka, Žilina - Považský Chlmec, Žilina - Strážov, Žilina - Závodie, MESTSKÉ ČASTI: Bánová, Brodno – Tvorí samostatnú farnosť Žilina - Brodno, Budatín, Bytčica, Celulózka, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilina, Žilinská Lehota, Z HISTÓRIE: najstaršia známa zmienka o farnosti je z r. 1310, matriky sa začali viesť po r. 1674, v r. 1949 boli k mestu pričlenené obce Budatín a Závodie, v r. 1949 – 1960 a opätovne v r. 1970 boli k mestu pričlenené obce Bánová (k r. 2012 filiálkou farnosti Žilina - saleziáni), Považský Chlmec a Strážov, v r. 1970 boli pričlenené obce Bytčica (k r. 2012 – farnosť Žilina – Bytčica) a Trnové pri Žiline (od 1. 7. 2003 – aj k r. 2012 samostatná farnosť Žilina - Trnové), v r. 1976 bola pričlenené k Žiline aj obce Lietavská Lúčka a Porúbka (k r. 2012 obe obce filálkami farnosti Žilina - Bytčica), ale v r. 1990 sa obe oddelili a osamostatnili, 1980 - pričlenené obce Brodno (farnosť Žilina - Brodno), Mojšova Lúčka (od r. 1788 – aj k r. 2012 – filiálka farnosti Strečno), Vranie (k r. 2012 filiálka farnosti Žilina – Brodno), Zádubnie, (k r. 2007 filiálkou farnosti Žilina – Zástranie), Zástranie (samostatná farnosť), Žilinská Lehota (filiálka farnosti Dolný Hričov), pred r. 2007 bol filiálkou farnosti Žilina - Mesto aj Budatín, v rokoch 1980 – 1990 boli pričlenené tieto obce, ktoré sa tiež v r. 1990 osamostatnili: Rosina, Teplička nad Váhom, Turie, Višňové, ĎAĽŠIE INFO: Daniš Ján: Dejiny farnosti Žilina, diplomová práca, Nitra 1997

 

Celulózka, filiálka farnosti Žilina - Mesto, Dekanát Žilina, Žilinská diecéza, SVÄTÉ OMŠE - nedeľa: 8.30

 

Žilina - Považský Chlmec (1773, 1808 - Chumecz, Chumec, 1786 - Chumecz, 1863 – 1902 - Chumec, 1907 – 1913 - Hámos, 1920 - Chlumec, 1927 – 1948 - Chlumec nad Váhom, 1948 – 1949, 1960–1970 Považský Chlmec, maď.: Hámos), filiálka farnosti Žilina - Mesto, Dekanát Žilina, Žilinská diecéza, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 1 330, katolíkov: 1 119, SVÄTÉ OMŠE - kaplnka - nedeľa: 8.30

 

Žilina - Strážov (Sztražov - 1773, Sztrassow - 1773, Strassow - 1773, 1808, Straschow - 1786, Sztrasó - 1808, Stražow - 1808, Sztrazsov - 1863, Sztrazsó - 1873 – 1902, Őrlak - 1907 – 1913, Stražov - 1920, Strážov - 1927 – 1949, 1960 – 1970, maď.: Őrlak), filiálka farnosti Žilina - Mesto, Dekanát Žilina, Žilinská diecéza, RODÁCI: Kiška Ladislav ( narodený 8. 12. 1922), OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 541, katolíkov: 454

 

Žilina – Závodie (Zavodje - 1773, 1863, 1873 – 1882, Zawodje - 1773, 1786, 1863, Závodjé - 1808, Záwodí - 1808, Závodje - 1888 – 1902, Szentistvánpatak - 1907 – 1913, Závodie - 1920 – 1949, maď.: Szentistvánpatak), filiálka farnosti Žilina - Mesto, Dekanát Žilina, Žilinská diecéza, SVÄTÉ OMŠE – Kostol sv. Štefana Kráľa (Závodská cesta) - nedeľa: 10:00, sviatky v pracovný deň: 18:00

Zoznam farností Žiliny

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

aussie cialis afhsdbcSwedecyiruzs

(soaksloh, 31. 5. 2021 8:26)

cialis recreational https://rcialisgl.com/ - daily cialis dose cialis strengths

24 hour walgreens pharmacy dgsolbvfdSwedecyibfcy

(soaksVed, 28. 5. 2021 8:54)

original cialis pills https://krocialis.com/ - when is generic cialis available what happens if women take cialis

sbbolthdFeernBtjEretey

(DualeHtf, 27. 5. 2021 23:02)

canada drug cialis https://cialishav.com/ - cialis canada no prescription buy cialis without

gsaxzvofbldFeernBtjEreteo

(DualeAni, 27. 5. 2021 4:09)

neighbor rx pharmacy https://pharmacyken.com/ - are canadian pharmacies legal sumatriptan canada pharmacy

tnoegfdFeernBtjEretes

(ExeseAsd, 26. 5. 2021 1:17)

cialis us pharmacy https://cialisjla.com/ - cialis generic canada pharmacy best way to take cialis

iowa board of pharmacy dgsolbvfdSwedecyflcmf

(Lbsosoaks, 25. 5. 2021 4:50)

cialis online canadian https://ucialisdas.com/ generic cialis

erfahrung mit viagra aus dem internet fhwsbbolthdFeernBtjEretej

(FmrfDuale, 23. 5. 2021 18:30)

buy cialis no prescription https://cialisee.com/ cheap real cialis

cialis without prescription afhsdbcSwedecyychjn

(Rebfsoaks, 21. 5. 2021 20:02)

cialis no prerscription https://rcialisgl.com/ - cialis brand no prescription 365 viagracialisevit

canadian online pharmacy reviews frbdcacldFeernBtjEreter

(JebgDuale, 19. 5. 2021 17:11)

canadian online pharmacy no prescription https://pharmacylo.com/ online pharmacy busted

viagra branding strategy fcsogsaxzvofbldFeernBtjEreted

(AnooDuale, 19. 5. 2021 12:13)

como Г© o viagra feminino https://llviagra.com/ jag provade viagra

windsor, ontario, canada pharmacy cialis afhsdbcSwedecyrxoap

(Rebfsoaks, 15. 5. 2021 19:37)

cialis canada price https://rcialisgl.com/ brand cialis

Cialis Oral Jelly frbdcacldFeernBtjEreteb

(JebgDuale, 14. 5. 2021 1:56)

prescription drug price comparison https://pharmacylo.com/ Caverta

cialis women video afhsdbcSwedecyymoae

(Rebfsoaks, 8. 5. 2021 16:56)

cialis online safe https://rcialisgl.com/ - pakistan cialis does generic cialis work?

thesis defense advice fcsgsaxzvofbldFeernBtjEreteg

(AbdgDuale, 2. 5. 2021 9:34)

Isoptin https://canadianeve21.com/ - Cialis Professional cialis canada

walgreens pharmacy dgsbvfdSwedecybynma

(Lhdvsoaks, 2. 5. 2021 4:36)

generic cialis 20 mg https://asciled.com/ - where to buy cialis cheap cialis price

cvs pharmacy job application afhdbcSwedecyimunz

(Rfvbsoaks, 27. 4. 2021 11:04)

cialis over night https://cileve.com/ - cialis trial coupon cialis super active real online store

viagra vs cialis vs levitra reddit fdvefbfbldFeernBtjEretej

(LrbsDuale, 26. 4. 2021 19:55)

buy bayer levitra online https://uslevitraanna.com/ levitra for ed

doctor of pharmacy dgsbvfdSwedecyyattv

(Lhdvsoaks, 25. 4. 2021 8:16)

over the counter viagra cialis https://asciled.com/ - liquid cialis buy cheap cialis 40 mg

write thesis fcsgsaxzvofbldFeernBtjEreteu

(AbdgDuale, 24. 4. 2021 9:12)

online pet pharmacy https://canadianeve21.com/ approved canadian pharmacies online

cialis vs viagra vs levitra olgsanvoegfdFeernBtjEreten

(GrvExese, 1. 4. 2021 17:36)

https://kloviagrli.com/ - viagra generic https://vigedon.com/ - high blood pressure viagra https://llecialisjaw.com/ - cialis trial https://jwcialislrt.com/ - free cialis sample pack https://jecialisbn.com/ - cialis online